949,00 NOK

Veiledning / Sparring

Du har stortsett kontroll, men vet at det alltid er lurt at andre også ser over ting

Du får:

  • En å sparre med
  • Noen til å sjekke at det tekniske funker som det skal
  • Strategi samtale

Det er fort gjort å se seg blind på sine egne sider, ikke vær en av dem.